Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w ktorym lokal mieszkalny położonym przy ulicy Partyzantów 18 w Bychawie został przeznaczony do sprzedazy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy

Data ogłoszenia
2018-07-11
Termin składania ofert
2018-08-01 12:00
Treść

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

 

 Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku
o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  121 z późn. zm.)  informuję,  iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 oraz na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego w Bychawie  został   zamieszczony  na  okres  21  dni  wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny położony przy ulicy Partyzantów 18 w Bychawie został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy.

 

Burmistrz Bychawy

/-/

Janusz Urban

                                                                                                                                   

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Anna Żmindadodano do BIP dnia 11-07-2018 12:26:49