Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Przetarg na sprzedaż działki położonej w m. Bychawka Druga-Kolonia

Data ogłoszenia
2018-04-25
Termin składania ofert
2018-05-23 12:00
Treść

     OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                                      Burmistrz Bychawy

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Bychawka Druga – Kolonia, gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 12/18  o powierzchni 0,40 ha.

Wybrana oferta
Bracia Mazur Tomasz Mazur
Uzasadnienie wyboru
Wpłata wadium w terminie. Zgłoszenie jednego postąpienia co spowodowało zakończenie przetargu wynikiem pozytywnym.
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Anna Żmindadodano do BIP dnia 25-04-2018 09:14:56