Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Przetarg na sprzedaż działki polożonej w m. Bychawka Druga-Kolonia

Data ogłoszenia
2018-04-25
Termin składania ofert
2018-05-23 12:00
Treść

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                                  Burmistrz Bychawy

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bychawka Druga - Kolonia gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 13/5  o powierzchni 0,39 ha.

Wybrana oferta
Bracia Mazur Tomasz Mazur
Uzasadnienie wyboru
Wpłata wadium w terminie. Zgłoszenie jednego postąpienia co spowodowało zakończenie przetargu wynikiem pozytywnym.
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Anna Żmindadodano do BIP dnia 25-04-2018 09:03:19