Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”
Data utworzenia
2022-06-20
Obowiązujący
2022-06-20 - 2022-07-11
Opis

OSSO.524.3.2022                                Bychawa, dnia 20.06.2022 r.
Burmistrz Bychawy
na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poźn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w roku 2022 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Cel konkursu:
Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zorganizowanie obozów profilaktycznych z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Rodzaj zadania: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Tytuł zadania publicznego: „Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terepeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”.
I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 15 500,00 zł.

...

Całość ogłoszenia w załaczniku.

 

Plik
pdf 125 KB pobrano: 3 razy
Załączniki
pdf 61,3 KB pobrano: 1 raz
docx 18,5 KB pobrano: 3 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Marzec Bożena
Dodano do BIP dnia: 2022-06-20 13:31:03