Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Bychawie

Logo - Urząd Miejski w Bychawie

Wykonanie ekspertyzy/ opinii biegłego/ specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki o numerze ewidencyjnym 375 położonej w miejscowości Bychawa, ul. Wandzin, gm. Bychawa mogącym mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie

Data ogłoszenia
2021-10-19
Termin składania ofert
2021-10-25 15:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Anna Skoczylasdodano do BIP dnia 19-10-2021 12:37:47